Welkom bij Mahla

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen. Daarbij gaat het om handels– en economisch recht in brede zin, vennootschapsrecht, arbeids– en sociaal recht, milieurecht en verzekeringsrecht, maar ook om het personen- en familierecht, jeugdrecht en patrimoniaal vermogensrecht.

Rechtstakken

De dienstverlening van Mahla is zowel gericht op gerechtelijke procedures, bemiddeling als adviesverlening, en dit voor de meeste rechtstakken. (Meer...)

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen. (Meer...)