Josef Nijs

 • Licentiaat in de rechten aan de RUG, afgestudeerd in 1972
 • Advocaat aan de balie te Dendermonde van 1972 tot 2009
 • Voormalig lid raad der orde
 • Voormalig lid tuchtraad in beroep
 • Lid probatiecommissie
 • Plaatsvervangend vrederechter kanton Dendermonde en Dendermonde-Hamme van 1978 tot 2009
 • Voormalig bestuursrechter – kamervoorzitter Milieuhandhavingscollege
 • Advocaat-counsel aan de balie te Brussel van 2016 tot 2017
 • Advocaat aan de balie te Mechelen 2017

Rechtsdomeinen

 • Milieurecht - Ruimtelijke ordening
 • Bankrecht, insolventierecht & financieel recht

Mahla - Advocaten & bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92