Karlijne Lammar

  • Licentiaat in de rechten aan de UA, afgestudeerd in 2011.
  • Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2011.

Rechtsdomeinen

  • Aannemings- & bouwrecht
  • Handels- & economisch recht
  • Huur & handelshuur

Mahla - Advocaten & bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92