Josef Nijs

- Licentiaat in de rechten aan de RUG, afgestudeerd in 1972
- Advocaat aan de balie te Dendermonde van 1972 tot 2009
* voormalig lid raad der orde
* voormalig lid tuchtraad in beroep
* lid probatiecommissie
- Plaatsvervangend vrederechter kanton Dendermonde en Dendermonde-Hamme van 1978 tot 2009
- Voormalig bestuursrechter – kamervoorzitter Milieuhandhavingscollege
- Advocaat-counsel aan de balie te Brussel van 2016 tot 2017
- Advocaat aan de balie te Mechelen 2017

Rechtsdomeinen

  • Milieurecht - Ruimtelijke ordening
  • Bankrecht, insolventierecht & financieel recht

Mahla - Advocaten & bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92
info@mahla.be