Rechtstakken

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen.

Daarbij gaat het om handels– en economisch recht in brede zin, vennootschapsrecht, arbeids– en sociaal recht, milieurecht en verzekeringsrecht, maar ook om het personen- en familierecht, jeugdrecht en patrimoniaal vermogensrecht.

Mahla zet de rechtstakken waarin het actief is nog even voor u op een rij.

Aannemings- & bouwrecht

 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid aannemer en architect
 • Aanbestedingen
 • Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens en Karlijne Lammar.

Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht

 • Advies en bijstand inzake schadedossiers
 • Juridische afhandeling van verkeersongevallen en verkeersovertredingen

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Francine Borremans, Nathalie Borremans, Liselotte Vandenmeersche, Thomas Luyten en Joris Mylemans.

Arbeidsrecht & sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief)
 • Ontslag (individueel en collectief)
 • Herstructureringen
 • Advies en geschillen inzake bijdragen sociale zekerheid en sociaal secretariaat

Voor deze materie kan u terecht bij Peter Tierens.

Bankrecht, insolventierecht & financieel recht

 • Persoonlijke en zakelijke zekerheden (borg, pand,…)
 • Gerechtelijk akkoord - Continuïteit Onderneming
 • Faillissement
 • Vrijwillige vereffeningen
 • Invorderingen en beslag

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker en Josef Nijs.

Bemiddeling in familierechtelijke geschillen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde en Liselotte Vandenmeersche.

Handels- & economisch recht

 • Handelspraktijken en mededingingsrecht (inclusief consumenten recht)
 • Contractenrecht (opmaken en onderhandelen van contracten en van algemene verkoops- en factuurvoorwaarden)
 • Handelsovereenkomsten
 • Handelstussenpersonen (bvb. handelsagentuur) en distributierecht

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Ilse Mertens, Karlijne Lammar, Thomas Luyten en Joris Mylemans.

Huur & handelshuur

 • Huurgeschillen
 • Aansprakelijkheid huurder en verhuurder
 • Huurhernieuwingen
 • Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens en Karlijne Lammar.

IT/IP-recht

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • IT/IP- recht
 • Software ontwikkeling, licenties, onderhoud
 • E-commerce / E-invoicing
 • Archiving
 • Databanken
 • Privacy – bescherming van de persoonsgegevens

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens en Thomas Luyten.

Jeugdrecht

 • Problematische opvoedingssituaties
 • Regelingen m.b.t. kinderen na echtscheiding of samenwoonst
 • Jeugddelinquentie

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans, Hanne Eerdekens, Amandine Vanden Eede en Laure-Ann Heremans.

Milieurecht - Ruimtelijke ordening

 • Milieuvergunningen
 • Bouwvergunningen
 • Exploitatievergunningen
 • Verkavelingvergunningen

Voor deze materie kan u terecht bij Josef Nijs.

Patrimoniaal vermogensrecht

 • Vereffening van nalatenschappen en huwgemeenschappen
 • Erfenissen en testamenten
 • Vermogensplanning

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Francine Borremans, Nathalie Borremans, Hanne Eerdekens en Laure-Ann Heremans.

Personenrecht & familierecht

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Staat van personen
 • Huwelijks/Samenlevingscontracten
 • Echtscheidingen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Francine Borremans, Nathalie Borremans, Liselotte Vandenmeersche, Hanne Eerdekens, Amandine Vanden Eede en Laure-Ann Heremans.

Sportrecht

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker.

Vennootschapsrecht

 • Oprichting, werking en vereffening van vennootschappen
 • Overnames, fusies en splitsingen
 • Legal audit / legal project managament
 • Geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, oprichters en commissarissen

Voor deze materie kan u terecht bij .

Verkeersrecht

Voor deze materie kan u terecht bij Francine Borremans en Joris Mylemans.

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen.Lees meer

Mahla - Advocaten & bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92