Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen.


Bemiddeling is de ideale oplossing wanneer partijen geconfronteerd worden met een meningsverschil en nadien ook nog dienen samen te werken, en gebaat zijn bij een evenwichtige en snelle oplossing.

De bemiddelaar zal vooral oog hebben voor de lange termijn-relatie. Hij gaat samen met de partijen op zoek naar creatieve en originele oplossingen, die absoluut onmogelijk zijn bij de klassieke gerechtelijke procedures. Bemiddeling heeft ook nog een aantal andere voordelen. Het gaat snel omdat een bemiddeling op enkele weken tot maximaal enkele maanden afgehandeld is, terwijl een klassieke gerechtelijke procedure meerdere maanden tot dikwijls enkele jaren loopt.

Bemiddeling is eveneens kostenbesparend omdat de kosten tussen alle partijen worden verdeeld. Bemiddeling door een erkende bemiddelaar is bovendien strikt vertrouwelijk en het bereikte akkoord kan worden gehomologeerd door de rechtbank.

Ann Van de Velde, Nathalie Borremans en Amandine Vanden Eede zijn bemiddelaar in familiezaken, allen erkend door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden zoals: garanties inzake competentie en bijkomende vorming, het strikt vertrouwelijk karakter van de bemiddeling en de mogelijkheid om het bekomen akkoord te laten homologeren door de rechtbank.

Zij zijn het best geplaatst om u bij te staan tijdens een bemiddeling, dan wel op te treden als bemiddelaar in geschillen met uw ouders, partner of ex-partner, kinderen of andere familieleden.

Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92