Rechtstakken

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen.


Mahla zet de rechtstakken waarin het actief is nog even voor u op een rij.

Aannemings- & bouwrecht

 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid aannemer en architect
 • Aanbestedingen
 • Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens, Joris Mylemans en Robin Rossel.

Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht

 • Schadedossiers
 • Verkeersongevallen en verkeersovertredingen

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Nathalie Borremans, Joris Mylemans en Barbara De Rechter.

Arbeidsrecht & sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief)
 • Ontslag (individueel en collectief)
 • Herstructureringen
 • Advies en geschillen inzake bijdragen sociale zekerheid en sociaal secretariaat

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker en Peter Tierens.

Bankrecht, insolventierecht & financieel recht

 • Persoonlijke en zakelijke zekerheden (borg, pand,…)
 • Faillissement
 • Vrijwillige vereffeningen
 • Invorderingen en beslag

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker en Kelly Kuyl.

Bemiddeling in familierechtelijke geschillen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde en Amandine Vanden Eede.

Handels- & economisch recht

 • Handelspraktijken en mededingingsrecht (inclusief consumenten recht)
 • Contractenrecht (opmaken en onderhandelen van contracten en van algemene verkoops- en factuurvoorwaarden)
 • Handelsovereenkomsten
 • Handelstussenpersonen (bvb. handelsagentuur) en distributierecht

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens, Joris Mylemans en Justine Bisschop.

Huur & handelshuur

 • Huurgeschillen
 • Aansprakelijkheid huurder en verhuurder
 • Huurhernieuwingen
 • Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens, Justine Bisschop en Robin Rossel.

IT/IP-recht

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • IT/IP- recht
 • Software ontwikkeling, licenties, onderhoud
 • E-commerce / E-invoicing
 • Archiving
 • Databanken
 • Privacy – bescherming van de persoonsgegevens

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens.

Jeugdrecht

 • Problematische opvoedingssituaties
 • Regelingen m.b.t. kinderen na echtscheiding of samenwoonst
 • Jeugddelinquentie

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans, Kelly Kuyl, Amandine Vanden Eede en Claartje Eneman.

Patrimoniaal vermogensrecht

 • Vereffening van nalatenschappen en huwgemeenschappen
 • Erfenissen en testamenten
 • Vermogensplanning

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans, Kelly Kuyl, Amandine Vanden Eede en Mari-Angeles Vega León.

Personenrecht & familierecht

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Staat van personen
 • Huwelijks/Samenlevingscontracten
 • Echtscheidingen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans en Amandine Vanden Eede.

Sportrecht

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker.

Vennootschapsrecht

 • Oprichting, werking en vereffening van vennootschappen
 • Overnames, fusies en splitsingen
 • Legal audit / legal project managament
 • Geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, oprichters en commissarissen

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker en Justine Bisschop.

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen.Lees meer

Mahla - Advocaten & bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92