Rechtstakken

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen.


Mahla zet de rechtstakken waarin het actief is nog even voor u op een rij.

Aannemings- & bouwrecht

 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid aannemer en architect
 • Aanbestedingen
 • Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens, Joris Mylemans, Robin Rossel en Anke Maes.

Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht

 • Schadedossiers
 • Verkeersongevallen en verkeersovertredingen

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Nathalie Borremans, Joris Mylemans, Barbara De Rechter, Lien Van Engeland en Paulien Feyaerts.

Arbeidsrecht & sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief)
 • Ontslag (individueel en collectief)
 • Herstructureringen
 • Advies en geschillen inzake bijdragen sociale zekerheid en sociaal secretariaat

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker en Peter Tierens.

Bankrecht, insolventierecht & financieel recht

 • Persoonlijke en zakelijke zekerheden (borg, pand,…)
 • Faillissement
 • Vrijwillige vereffeningen
 • Invorderingen en beslag

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Kelly Kuyl en Lien Van Engeland.

Bemiddeling in familierechtelijke geschillen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Amandine Vanden Eede en Nathalie Borremans.

Handels- & economisch recht

 • Handelspraktijken en mededingingsrecht (inclusief consumenten recht)
 • Contractenrecht (opmaken en onderhandelen van contracten en van algemene verkoops- en factuurvoorwaarden)
 • Handelsovereenkomsten
 • Handelstussenpersonen (bvb. handelsagentuur) en distributierecht

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens, Joris Mylemans, Justine Bisschop en Anke Maes.

Huur & handelshuur

 • Huurgeschillen
 • Aansprakelijkheid huurder en verhuurder
 • Huurhernieuwingen
 • Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens, Justine Bisschop, Robin Rossel, Anke Maes en Paulien Feyaerts.

IT/IP-recht

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • IT/IP- recht
 • Software ontwikkeling, licenties, onderhoud
 • E-commerce / E-invoicing
 • Archiving
 • Databanken
 • Privacy – bescherming van de persoonsgegevens

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens.

Jeugdrecht

 • Problematische opvoedingssituaties
 • Regelingen m.b.t. kinderen na echtscheiding of samenwoonst
 • Jeugddelinquentie

Voor deze materie kan u terecht bij Nathalie Borremans, Kelly Kuyl en Amandine Vanden Eede.

Patrimoniaal vermogensrecht

 • Vereffening van nalatenschappen en huwgemeenschappen
 • Erfenissen en testamenten
 • Vermogensplanning

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans, Kelly Kuyl, Amandine Vanden Eede, Mari-Angeles Vega León, Annelien Heymans en Barbara De Rechter.

Personenrecht & familierecht

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Staat van personen
 • Huwelijks/Samenlevingscontracten
 • Echtscheidingen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans, Amandine Vanden Eede, Annelien Heymans, Barbara De Rechter, Lien Van Engeland en Paulien Feyaerts.

Sportrecht

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker.

Vennootschapsrecht

 • Oprichting, werking en vereffening van vennootschappen
 • Overnames, fusies en splitsingen
 • Legal audit / legal project managament
 • Geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, oprichters en commissarissen

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Ilse Mertens en Justine Bisschop.

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen.Lees meer

Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92