Privacy en Cookiebeleid

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

1. Algemeen
U bezoekt een website van Mahla CVBA (hierna “Mahla”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel 2800 Mechelen, Drabstraat 10, met ondernemingsnummer 0452.687.122.


2. Privacy
Mahla zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Mahla hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

Huidig Privacy- & Cookiebeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via onze website.

Mahla is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

Mahla verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v. Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2.1 Persoonsgegevens

Volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
Tijdens het gebruik van de website: uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen.

Via cookies (zie ook art. 3 van dit Privacy & Cookiebeleid): IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.

2.2 Doeleinden

De persoonsgegevens die wij verwerken zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Mahla, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden, en het voeren van een commercieel beleid.
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen (bv. uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat), met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om up to date te blijven, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
  • Cookies: Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde van onze diensten onmogelijk is indien u niet instemt de verwerking.

2.3 Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

  • Onze IT-leveranciers.
  • Cloudsoftware dienstverleners.
  • Google Analytics.

Mahla zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.


2.4 Duur van de verwerking

Mahla verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

2.5 Uw rechten

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Mahla verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Mahla per post aan volgend adres: 2800 Mechelen, Drabstraat 10 of per e-mail via privacy@mahla.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


2.6 Automatische besluitvorming

Mahla zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.


2.6 Persoonsgegevensbeveiliging
Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Mahla levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.


3. Cookies

Mahla maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van Mahla in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van Mahla of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Mahla maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan Mahla u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

Mahla maakt gebruik van volgende cookies:

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.


4. Toepasselijk recht
Huidig Privacy- & Cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92