Welkom bij Mahla

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen.

Daarbij gaat het om handels– en economisch recht in brede zin, vennootschapsrecht, arbeids– en sociaal recht, milieurecht en verzekeringsrecht, maar ook om het personen- en familierecht, jeugdrecht en patrimoniaal vermogensrecht.

Rechtstakken

De dienstverlening van Mahla is zowel gericht op gerechtelijke procedures, bemiddeling als adviesverlening, en dit voor de meeste rechtstakken.

Lees meer

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen.

Lees meer

Mahla - Advocaten & bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92

Nieuws

7 april 2019

UBO-register

Zoals u wellicht heeft vernomen in de pers, heeft de wetgever onlangs een zogenaamd ‘UBO-register’ ingevoerd. Alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen worden verplicht om in dit register de identiteit op te nemen van hun ‘Ultimate...

Lees meer
6 april 2019

De vernieuwde Camerawet: wie er niet mee weg is, is gezien

U werd de laatste tijd ongetwijfeld te pas en te onpas om de oren geslagen met berichten over de GDPR.
Een stuk minder ruchtbaarheid werd gegeven aan de vernieuwde Camerawet die, net als de GDPR, op 25 mei 2018 in werking trad. Nochtans...

Lees meer
11 december 2018

"Gelukkig gescheiden"

Mahla leverde een bijdrage aan de emotionele en juridische wegwijzer van Kaat Schaubroeck.

Lees meer